Humerus mediale condyl fractuur

Traumamechanisme

Val op elleboog of uitgestrekte hand. Valgus beweging, avulsie door onderarm flexoren en pronatoren en mediale collaterale band.

Algemeen

Zeer zeldzaam als geïsoleerd letsel, let op fracturen laterale condyl capitellum, radius en luxatie radius.
Cave verwarring met mediale epicondyl fractuur, welke extra-articulair is!
Groot risico op groeistoornis (SH 4) en standsafwijking.

Klinische presentatie

Pijn en zwelling elleboog. Functio laesa. Zelden n. ulnaris compressie, wel overrekking

Beeldvorming

X elleboog AP, lateraal.
Laagdrempelig CT scan bij twijfel over diagnose, uitgebreidheid letsel of beoordeling mate van dislocatie.

Classificatie

Geen. Mate van dislocatie beschrijven

Elleboog Kind_Humerus mediale condyl fractuur.png

Conservatieve behandeling (zelden)

Indicatie: nauwelijks tot geen dislocatie (< 2 mm).
Therapie: bovenarmsgips in 90˚ met neutrale-positie van de hand gedurende 4 weken.
Nabehandeling en controles:

 • 1 week:
  • X
 • 4 weken:
  • X, gips af, oefenen
 • 3,6,12 mnd:
  • X, functie, groeicontrole

Complicaties: secundaire dislocatie, groeistoornis vnl. cubitus varus, N. ulnaris letsel (primair), avasculaire necrose van de trochlea, non-union, mediale elleboog instabiliteit.

Operatieve behandeling (meestal)

Indicatie:

 • Bij primaire dislocatie ≥ 2 mm
 • Bij secundaire dislocatie

Therapie: open repositie (anatomisch), fixatie met 2 trekschoeven of K-draden, divergerende posititie, bovenarms-gips met elleboog in 90° flexie en hand in neutrale stand.
Nabehandeling en controles:

 • 1 week:
  • X
 • 4-6 weken:
  • gips af, eventueel K-draden uit, X en oefenen
 • 3,6,12,mnd:
  • X, functie, groeicontrole

Complicaties: secundaire dislocatie, non union, groeistoornis door botbrug (cubitus varus), N. ulnaris letsel (primair of secundair bij open repositie), avasculaire necrose van de trochlea.