Humerus laterale condyl fractuur

Algemene tekst

Potentieel ernstig letsel.
Hoog risico op missen juiste diagnose of onderschatten dislocatie.
Bij persisterende dislocatie zeer grote kans op groeistoornis en progressieve deformatie.
Het is een intra-articulaire fractuur waarbij anatomische stand het uitgangspunt is.
Anatomische repositie is gesloten niet mogelijk.

Correcte diagnose en zekerheid over stand is noodzakelijk.
 • Twijfel over diagnose of stand:
  • Operatieve beoordeling of CT
 • Twijfel over stabiliteit:
  • Operatieve beoordeling en fixeren
 • Fixatie:
  • Open repositie (anatomische stand) schroef of K-draad fixatie (twee en divergerend)

Traumamechanisme

Val op elleboog of uitgestrekte hand. Varus beweging met avulsie van de laterale condyl door de laterale collaterale band (pull-off mechanisme) of valgus beweging met afduwen van de laterale condyl door de radiuskop (push-off mechanisme)

Klinische presentatie

Pijn en zwelling elleboog. Functio laesa.

Beeldvorming

X elleboog AP, lateraal en eventueel oblique.
Bij twijfel over fractuurlijn of mate van dislocatie eventueel een CT scan (of exploreren)
NB Soms dislocatie laterale condyl met luxatie van de ulna.

Classificatie

 • Milch Type 1
  • Door de laterale groeikern richting trochlea. Meestal instabiel, lijdt tot valgus door verkorting
 • Milch Type 2
  • Langs de mediale zijde van de laterale groeikern tot in trochlea. Per definitie instabiele fractuur. Valgusstand door verkorting maar ook translatie ulna naar radiair.

Een derde mogelijkheid is dat de fractuurlijn via de mediale epifyse oversteekt naar mediaal en er eigenlijk sprake is van een transcondylaire fractuur. De betrouwbaarheid van deze beoordeling op röntgenfoto’s is beperkt.

Van zeer groot belang is om met ZEKERHEID uitspraak te kunnen doen over de mate van dislocatie en stabiliteit. De reden is dat elke vorm van dislocatie lijdt tot standsafwijkingen (valgus) en een groot risico op groeideformatie (bijvoorbeeld fishtail deformiteit). De meest zekere manier om uitsluitsel te krijgen over de stand is de fractuur open beoordelen.
Dit betekent dat bij elke vorm van twijfel open beoordeling, anatomische repositie en fixatie een veilige weg is.

Elleboog Kind_Humerus fractuur Laterale Condyl.png

Conservatieve behandeling (zelden)

Indicatie: dislocatie < 2 mm (zonder twijfel)
Therapie: bovenarmsgips in 90˚ met neutrale-positie van de hand gedurende 4-6 weken.
Nabehandeling en controles:

 • 1 week:
  • X
 • 4-6 weken:
  • gips af, X, oefenen
 • 3 + 6 + 12 mnd:
  • X + functie, late controles wegens hoog risico op groeistoornis.

Complicaties: hoog risico op groeistoornissen, secundaire dislocatie, malunion met vooral valgus deformiteit, fishtail deformatie = progressieve gap tussen de laterale condyl en het mediale deel van de trochlea door necrose van het laterale deel van de trochlea.

Operatieve behandeling (meestal)

Indicatie:

 • Primaire dislocatie ≥ 2 mm of bij twijfel
 • Secundaire dislocatie

Therapie: open repositie (anatomische stand), fixatie met 2 trekschoeven of 2 K-draden, bij voorkeur divergerent (niet parralel)
Bovenarmsgips met 90° flexiestand in de elleboog en neutrale of supinatie-positie van de hand.

Nabehandeling en controles:

 • 1 week:
  • X, wondcontrole
 • 4-6 weken:
  • gips af, indien aanwezig K-draad uit, X, oefenen
 • 3 + 6 +12 mnd:
  • X, functie, late controles wegens risico op groeistoornis

Complicaties: hoog risico op groeistoornissen, secundaire dislocatie, malunion, vooral cubitus valgus, ulnaire paralyse (tractie) avasculaire necrose