Humerus fractuur proximale

Traumamechanisme

Val op schouder met sport of spel (val van paard!). Repetitieve bewegingen bij sport kunnen stress fracturen veroorzaken bijvoorbeeld bij honkbal.

Klinische presentatie

Pijn schouder en functio laesa. Forse zwelling vs. milde zwelling. Zelden deformiteit. Vaak arm verkort en in extensie. Cave n. axillaris letsel.

Aanvullend onderzoek

X-schouder, X-bovenarm.
Epifysair of metafysair
Intra of extra articulair
Dislocatie: translatie / angulatie

Conservatieve behandeling

Indicatie: Vrijwel altijd.
 • < 5 jaar : vrijwel elke angulatiestand acceptabel, translatie schachtbreedte
 • 5-12 jaar : 40-60°angulatie, translatie schachtbreedte
 • > 12 jaar : < 40° angulatie, translatie halve schachtbreedte
 • Adolescent: Minder dan 2 jaar restgroei: Angulatie 20 graden, translatie halve schachtbreedte
Therapie: Sling en oefenen, niet op elleboog steunen.

Nabehandeling en controles:
 • 1 week:
  • X op indicatie, niet bij jong kind en stabiele fractuur
 • 4-6 weken:
  • X op indicatie, functie, volledig belasten
 • 12 weken:
  • Functie, alleen bij ouder kind
Complicaties: secundaire dislocatie, vervroegd sluiten epifysaire schijven, milde verkorting humerus, radiologische malunion, n. axillaris letsel.

Operatieve behandeling

Indicatie:
 • Onacceptabele stand. Valgus wordt minder goed geaccepteerd.
 • Neurovasculaire bedreiging
 • Open fractuur
 • Intra-articulaire fractuur zonder anatomische stand
Therapie: gesloten repositie en fixatie (bij voorkeur met prevotpennen), sling.

Nabehandeling en controles:
 • 1-2 weken:
  • Functie en wond
 • 4-6 weken:
  • X, functie, volledig belasten
 • 12 weken:
  • Functie, plannen verwijderen prevotpennen
Complicaties: secundaire dislocatie, infectie, vervoegd sluiten epifysaire schijven, milde verkorting humerus, radiologische malunion.