Gesloten fractuur

Indeling volgens Tscherne

 • Gesloten 0: onbetekenend weke delen letsel, indirect traumamechanisme
 • Gesloten 1: schaafwond of huidcontusie door druk van binnen uit
 • Gesloten 2: diepe gecontamineerde schaafwond, huid en spiercontusie door direct trauma, comminutieve fractuur door direct geweld
 • Gesloten 3: uitgebreide contusie van huid, subcutaan decollement, spierletsel, evt. vaat/zenuwletsel en/of compartimentsyndroom!

Patiënten met gecompliceerde fracturen krijgen direct na binnenkomst:

 1. Tetanusprofylaxe: (volgens lokale richtlijnen)
 2. Antibioticaprofylaxe:
 • Bij volwassenen: 2x 2 gram kefzol 1ste 24 uur
 • Bij kinderen: 100-150 mg/kg/dg (in 3 giften) maximaal 6gr/dg
 • Indien de operatieduur > 2 uur duurt, een 2de gift geven.
 • Bij penicilline allergie: Clindamycine 600 mg vs. Flagyl 500 mg +/- Co-Trimoxazol 960 mg

NB: Kefzol = B-lactam, dit bindt aan penicilline-eiwitten en kan hierdoor een kruisallergie geven in 10%!

 1. Reeds aanwezige verbanden rond de complicatiewonden worden op de SEH niet verwijderd.
 2. Niet verbonden wonden worden onmiddellijk met een droog steriel verband verzorgd.
 3. Alle open fracturen worden op de operatiekamer behandeld.
 4. Bij fors weke delen letsel (Gustilo gr 3) consult plastisch   chirurg op de shockroom.

Op de operatiekamer wordt:

 1. De wond onder steriele omstandigheden chirurgisch verzorgd.
 2. De huid in principe niet primair gesloten.
 3. Gestreefd naar bedekken van bot met weke delen, echter steeds zonder spanning op de huid.
 4. Wonden die niet met huid bedekt kunnen worden, met Bioguard of VAC bedekt.
 5. De fractuur gestabiliseerd op een manier die afhankelijk is van de lokalisatie van de fractuur en de mate van het weke delen letsel.