Enkeldistorsie

Traumamechanisme

Doorgaans inversietrauma,  maar eversie trauma ook mogelijk

Klinische presentatie

Pijn anterieur laterale malleolus, zwelling en/of ecchymose/haematoom rond laterale (of mediale) malleolus, drukpijn over ligamentum talofibulare anterius en/of calcaneo-fibulare (of deltoid ligament), geen fractuur.

Aanvullend onderzoek

Foto’s alleen op indicatie volgens richtlijn Ottowa ankle rules (zie H 14.1 Enkel fracturen)
Endorotatie (mortise view) en lateraal. Let op correcte uitvoering van de foto: enkelvork moet goed beoordeelbaar zijn (zie enkelfractuur).

  • Laterale enkel distorsie: letsel laterale ligamenten complex, vnl. letsel talofibulare anterius ligament
  • Mediale enkel distorsie: letsel mediale deltoid ligament complex
  • Syndesmose distorsie: syndesmose letsel

Conservatieve behandeling

Indicatie: altijd.
Therapie: afhankelijk van de pijn en zwelling; relatieve rust enkele dagen tot mobiliseren o.g.v. pijn, drukverband vs. gips, hoogstand en NSAID’s voor 1 week.
Nabehandeling en controles:

  • 1 week:
    • wissel naar enkeltape/ semi-rigide brace voor 2 weken. Dit kan 2-3 keer herhaald worden, FT
  • 3 weken:
    • functie, evt. herhalen tape. NB brace dragen bij sporten.

Complicaties: chronische enkelinstabiliteit, antero-lateraal impingement syndroom, osteochondritis dissecans talus, subluxatie peroneus pees, gemiste Maisonneuve fractuur of fractuur basis talus.

Operatieve behandeling

Indicatie: zelden, laterale of mediale distorsie met verbreed enkelgewricht of symptomatische onsuccesvolle conservatieve behandeling, atleten met ruptuur van ligamentum talofibulare anterius en calcaneo-fibulare en instabiele syndesmose distorsie.
Therapie: afhankelijk van lokale afspraken doorverwijzen naar orthopedie.