Clavicula fractuur

Traumamechanisme

Val op de uitgestrekte hand of op de schouder, direct of indirect letsel. Geboorte trauma.

Klinische presentatie

Pijn, zwelling, hematoom, afwijkende stand, drukpijn AC-gewricht. Beoordeel of huid bedreigd is.

Aanvullend onderzoek

X-clavicula in AP- en 30-45 graden craniaalwaartse richting.
CT bij verdenking sterno-claviculaire luxatie

Classificatie volgens fractuur locatie

 • Laterale 1/3 15%
 • middelste 1/3 80%
 • mediale 1/3 5%

Conservatieve behandeling

Indicatie: In principe altijd.
Therapie:
 • Greenstick of torus: sling zolang prettig, oefenen en belasten op geleide klachten
 • Volledige fractuur: sling 1- 2 weken, thuis af en oefenen zodra pijn dat toelaat. Volledig belasten na 4-6 weken.
 • Bij geboorte trauma: mouw van romper met veiligheidsspeld aan romper fixeren gedurende 1 week.
Nabehandeling en controles: Controle foto alleen op indicatie.
 • 1 week:
  • Functie, oefen instructies
 • 4 weken:
  • Op indicatie, functie
Complicaties: mal- of non-union, vaat-/zenuwletsel, huidperforatie, pneumothorax.

Operatieve behandeling

Indicatie: Zelden. Open fractuur, dreigende perforatie, neurovasculaire bedreiging. Gedisloceerde laterale of mediale fracturen. Middelste 1/3 clavicula fractuur met verkorting > 2 cm bij leeftijd > 12 jaar
Therapie: osteosynthese, meestal plaat-osteosynthese
Nabehandeling en controles: mobiliseren op geleide van de klachten, oefenen tot 90 graden anteflexie en abductie, 6 weken onbelast
 • 1-2 week:
  • Wond, instructies
 • 6 weken:
  • X
 • 12 weken op indicatie
Complicaties: non-union, wondinfectie, refractuur na verwijderen materiaal, breuk materiaal, uitbreken schroeven, osteomyelitis. Daarnaast vaat-/zenuwletsel, pneumothorax, frozen shoulder, persisterende pijnklachten.