Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Registratie DHFA

Leiden, 16-05-2017

Geachte collega,

Hierbij informeren wij u over de huidige stand van zaken met betrekking tot de Dutch Hip Fracture Audit (DHFA), de update van de survey, de DHFA-LROI koppeling en de financiering.

Uitrol van Dutch Hip Fracture Audit (DHFA)

Op 01-04-2016 is de DHFA van start gegaan. Sinds de start zijn er al 5674 patiënten geregistreerd, verspreid over 53 registrerende ziekenhuizen. In totaal hebben 289 behandelaars een DHFA-account. Onlangs is de basis- en indicatorenrapportage live gegaan voor alle gebruikers waardoor het mogelijk is om de eigen resultaten in te zien afgezet tegen het landelijk gemiddelde. De rapportages staan op mijnDICA; voor meer informatie zie e-mail dd. 28-04-2017.

Update van survey

Om de invoer te optimaliseren en de datakwaliteit te verbeteren, hebben er het afgelopen jaar twee updates plaatsgevonden. In januari 2017 is de follow-up module aangepast, zodat het mogelijk is de 1-jaars follow-up in te vullen, en zijn de antwoordopties bij hoofdbehandelaar en medebehandelaar uitgebreid. Alle details over deze aanpassingen zijn beschikbaar in het wijzigingsdocument zoals verstuurd op 03-01-2017.

In mei 2017 is er een tweede update geweest. Tijdens deze update zijn twee antwoordopties toegevoegd aan type fractuur (subtrochantere fracturen en unspecified), alsook een vraag om aan te geven of een patiënt is overgeplaatst naar uw ziekenhuis voor definitieve behandeling.

LROI-koppeling

Om de LROI-koppeling te realiseren, worden onderhandelingen gevoerd door de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie en Nederlandse Orthopaedische Vereniging met Medical Research Data Management (MRDM). Het doel is een koppeling te realiseren waarbij chirurgen alle gegevens in de DHFA registreren waarbij ook de LROI-gegevens in de DHFA vastgelegd worden. De LROI-gegevens worden vervolgens automatisch doorgeleverd vanuit de DHFA naar de LROI. De orthopedisch chirurgen blijven onveranderd registreren in de LROI-database. Via een link in de DHFA kunnen zij direct de aanvullende LROI-informatie in de LROI-database invullen. Wij verwachten dat de DHFA-LROI koppelingin de 2de helft van 2017 in gebruik genomen kan worden. Hierover zal u te zijner tijd nog nader geinformeerd worden

Financiering

Voor 2017 en 2018 is DICA met ZN overeengekomen dat ZN garant staat voor de financiering van DICA. In 2017 en 2018 ontvangen zorginstellingen dan ook geen rekening van DICA. ZN en de zorgverzekeraars krijgen geen toegang tot de aangeleverde of bewerkte data van uw ziekenhuis, tenzij vooraf door uw ziekenhuis hiervoor toestemming is gegeven in het Transparantieportaal Zorg (conform geldende afspraken).

Contact

Meer informatie en ‘frequently asked questions’ vindt u op https://dica.nl/dhfa/home. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de DICA-servicedesk:

E: dica-servicedesk@mrdm.nl

T: 088 – 57 000 10 (bereikbaar op werkdagen van 9:00 – 17:00 uur)

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
 

namens de Clinical Audit Board van de DHFA,

dr. J.H. Hegeman, traumachirurg en voorzitter DHFA

Ziekenhuisgroep Twente, Almelo - Hengelo

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmeldformulier_deelnemers_DICA_registratie_DHFA.doc

Bijlage stappenplan aanmeldprocedure_DHFA.docx