Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Letsel

Pols

De pols is het gewricht dat wordt gevormd door de handwortelbeentjes in de hand en de twee botten van de onderarm; het spaakbeen en de ellepijp

Wanneer iemand zijn of haar pols breekt, is dat meestal het spaakbeen, soms in combinatie met de ellepijp.

Wanneer u meer informatie wenst over de behandeling van een gebroken pols, klik dan op de onderstaande link: