Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Letsel

Heup en bekken

De heup is een kogelgewricht dat de verbinding verzorgt tussen het bovenbeen en het bekken. Het bovenbeen vormt de kogel van het heupgewricht, de heupkom vormt de kom van het gewricht. De heupkom is weer een onderdeel van het bekken, dat ook weer uit meerdere onderdelen bestaat.

In de heup en bekkenregio kunnen vele breuken plaatsvinden. Het meest voorkomende zijn breuken in de heup zelf en breuken van het bekken en de heupkom.

Indien u meert informatie wenst over de behandeling van de verschillende letsels, klik dan op 1 van de onderstaande linkjes: