Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Letsel

Buik

In tegenstelling tot de organen in de bortsholte die rondom door ribben worden beschermd, worden de organen van de buikholte minder goed beschermd. De organen onderin de buik worden deels beschermd door het bekken en de organen bovenin deels door de onderste ribben. Er is echter een gebied van de buik dat relatief kwetsbaar is wanneer er veel energie op de buik vrijkomt tijdens een ernstig ongeval.

Wanneer u meer informatie wilt over de diagnostiek en de behandeling van letsels aan de organen die in de buikholte liggen, dan klikt u op de onderstaande link: