Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Internationale kennisuitwisseling na terroristische aanslagen van levensbelang

Het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie vindt plaats op 30 november en 1 december in de RAI te Amsterdam. Dit jaar is er een grote internationale sessie met Amerikaanse, Engelse en Belgische Traumachirurgen waarin de lessen getrokken uit de recente aanslagen in die landen worden gedeeld en besproken met de Nederlandse collega Traumachirurgen.

 

Kees Jan Ponsen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie: ‘ We merken dat traumachirurgen uit binnen- en buitenland de noodzaak voelen om internationaal samen te werken in het nog beter voorbereid zijn op de gevolgen van aanslagen of natuurrampen. Die belangstelling is enerzijds logisch omdat traumachirurgen als specialist zijn opgeleid om juist in dit soort situaties hun professionaliteit snel in te zetten, maar we zijn zeer verheugd te merken dat de bereidheid om dit samen op internationaal nivo aan te pakken groot is. Om nog meer impact te genereren hebben wij ook besloten om samen met het Internationale Rode Kruis te onderzoeken hoe wij de bij hen aanwezige kennis op dit gebied in Nl verder kunnen verbreiden’.

 

Niet alleen internationaal maar ook in Nederland blijkt er grote belangstelling te bestaan van burgers en niet medische hulpverleners zoals brandweer en politie, maar ook stewards in stadions, om kennis op te doen om (nog) beter voorbereid te zijn om in geval van bijvoorbeeld een terroristische aanslag, direct te handelen en eenvoudige, maar belangrijke en mogelijk levensreddende handelingen te kunnen verrichten. Ponsen: ‘ We zijn verheugd te merken dat meer dan 1000 burgers de cursus “Stop de bloeding -red een leven” hebben gevolgd. Een initiatief, overgewaaid uit de VS en als eerste gestart vanuit het VUMC in Amsterdam. De cursus wordt nu met hulp van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie via de Traumazorgnetwerken verbreid over heel Nederland. De cursus is opgezet om omstanders en niet medische hulpverleners te leren ernstig bloedverlies direct adequaat en ter plaatse te stelpen. In de traumazorg is ernstig acuut bloedverlies de belangrijkste bedreiging voor de kans op overleven van de ongevals patiënt. Iemand met een slagaderlijke bloeding bijvoorbeeld kan zonder directe hulp in enkele minuten doodbloeden. We verwachten dat het aantal getrainde mensen ook in Nederland nu snel verder zal stijgen’.