Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

De verpleegafdeling Traumachirurgie

Op de verpleegafdeling Traumachirurgie liggen patienten die ten gevolge van een ongeval opgenomen dienen te worden. Dit kan varieren van een korte opname in verband met een gebroken enkel tot een langdurige opname na een ernstig ongeval met levensbedreigende letsels. Ook kan het zijn dat patienten heropgenomen worden om bijvoorbeeld schroeven van een eerder operatie aan een botbreuk te laten verwijderen omdat de genezing voltoid is. Op de afdeling traumachirurgie werken ervaren verpleegkundige en komen diverse disciplines dagelijks op bezoek zoals de fysiotherapeut, de revalidatiearts, de dietist en nog vele anderen, om de herstelperiode van de traumapatienten zo goed mogelijk te laten verlopen. Als patienten klinisch zijn uitbehandeld mogen ze naar huis of gaan ze voor verdere revalidatie naar een revalidatiecentrum of verpleeghuis.