Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

De polikliniek Traumachirurgie

Op de polikliniek ziet de traumachirurg patienten om diverse redenen. Het kan zo zijn dat iemand vóór een operatie komt om te praten over de indicatie en de ingreep zelf, of ná de operatie waarbij gekeken wordt of de herstelperiode verloopt naar verwachting en er geen complicaties optreden. Daarnaast worden patienten terug gezien na een bezoek aan de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) ten gevolge van een letsel en doet de traumachirurg second opinions bij langdurige klachten na een ongeval zoals bijvoorbeeld chronische pijnklachten.