Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Botbreuken

Botbreuken komen veel voor en zijn meestal het gevolg van een ongeval. Naar schatting komen er in Nederland zo'n 175.000 botbreuken per jaar voor. Dat betekent dat er bijna 500 mensen per dag een botbreuk oplopen en dat er elke 3 minuten iemand een botbreuk oploopt...!

Een groot gedeelte daarvan ontstaat bij jongeren ten gevolge van een verkeers- , bedrijfs- of sportongeval. Een andere gedeelte onstaat bij ouderen met osteoporose (botontkalking), waardoor de kwetsbare botten al bij een klein ongelukje makkelijk kunnen breken. Door de toenemende vergrijzing is de verwachting dat in 2025 er circa 200.000 botbreuken per jaar optreden. 

Gelukkig hoeft niet elke botbreuk geopereerd te worden. Naar schatting moet circa 50% geopereerd worden. Soms moet dat acuut, soms kan dat na 7-14 dagen, afhankelijk van het soort breuk. Als een breuk niet geopereerd hoeft te worden, dan wordt dit vaak met gips behandeld.

 

cruris%20traumafoto.jpgcruris%20pen.jpg