Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Afdeling Spoedeisende hulp

De traumapatiënt wordt door de ambulance of helikopter na het ongeval afgeleverd op de Spoedeisende Hulp afdeling. Hier wordt de traumapatiënt van top tot teen nagekeken door een gespecialiseerd team. De opvang van de patiënt gebeurt volgens het ATLS schema, waarbij de patiënt op een gestructureerde wijze wordt nagekeken en levensbedreigende letsels als eerste behandeld worden. De coördinatie en de medische verantwoordelijkheid rondom de opvang van een traumapatiënt is in handen van de traumachirurg. Het kan nodig zijn dat de patiënt geïntubeerd en beademd moet worden of dat er met spoed een milt of bekkenbloeding gestelpt moet worden. In het laatste geval zal dit op de operatiekamer moeten gebeuren en zal de traumachirurg deze operatie ook zelf verrichten. Indien het slachtoffer qua bloeddruk en hartslag stabiel is, kan dit soms ook met radiologische technieken zoals een angiografie en coiling, waarbij van binnenuit het bloedvat wordt gedicht en de bloeding stopt. Na stabiliseren van de patiënt wordt deze naar de Intensive Care Unit of later naar de verpleegafdeling gebracht voor verder herstel en revalidatie.