Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Persinformatie

Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat van het NVT bestuur.

T. 0343 - 51 18 51                                           E. secretariaat@trauma.nl