Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

OK

OK

Operatiekamer

Na opvang van een ongeval slachtoffer kan blijken dat er sprake is van een ernstig gewonde patiënt met meervoudig letsel, die direct doorgaat naar de operatiekamer voor levensreddend handelen. Het hoofddoel van de operatie is de patiënt te stabiliseren, zodat de patiënt buiten levensgevaar raakt (‘damage control’). Bijvoorbeeld een operatie in de buik of borstkas om een bloeding te stoppen, het tijdelijk vastzetten van botbreuken met een uitwendig frame of het herstellen van vaatletsel.

Vaak blijkt bij opvang gelukkig dat de patiënt enkelvoudig letsel heeft, b.v. een gebroken heup, enkel of pols. Ook deze patiënten kunnen 24/7 rekenen op de beste behandeling van dit letsel door de traumachirurg. Natuurlijk hoeft dit niet altijd met de hoogste spoed, zoals bij de meervoudig gewonde patiënten.

Afhankelijk van het type breuk, en de ernst ervan, bepaalt de traumachirurg de beste timing van zo’n operatie. Soms is direct opereren toch aangewezen, zoals bij open breuken, of bij gecompliceerde breuken die gepaard gaan met letsel aan bloedvaten of zenuwen. Een gebroken heup wordt bij voorkeur binnen 1 dag geopereerd. En weer andere breuken worden soms pas na 1 of 2 weken geopereerd, zodat door het uitstel de zwelling van de zachte weefsels rond de breuk kan afslanken, waardoor de operatie beter kan worden uitgevoerd, met minder kans op complicaties, zoals een infectie.

De traumachirurg werkt nauw samen met andere specialisten in het ziekenhuis om een patiënt optimaal te behandelen. Een bijzondere relatie bestaat er met de orthopedische chirurgie, omdat er een gedeeltelijke overlap is tussen onze beide vakgebieden. Per ziekenhuis zijn er afspraken tussen traumachirurgen en orthopeden over de behandeling van traumapatiënten. De patiënten met meervoudig en levensbedreigend letsel vallen sowieso onder verantwoordelijkheid van de traumachirurg. Voor patiënten met enkelvoudige letsels bestaat er doorgaans een 80%-20% verdeling: een dag in de week, en een weekend per maand, doen de orthopeden traumadienst, de overige (80%) dagen van de week heeft de traumachirurg traumadienst.

Het ligt in de lijn der verwachting dat beide vakgebieden in de komende jaren steeds nauwer met elkaar gaan samenwerken op het gebied van opleiding, onderzoek en behandeling van traumapatiënten. In Duitsland zijn beide beroepsgroepen zelfs gefuseerd tot een vereniging.