Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Mini Symposium "de Trauma Unit"

3e Mini symposium "Trauma Unit twee voor twaalf", 13 juni 2019
van 18.00 - 21.30 uur
(komt te vervallen)

De (on line) inschrijving is gesloten wegens onvoldoende deelname. Mocht u binnen uw kliniek toch problemen of vragen hebben, stuurt u dan een mail naar: secretariaat@trauma.nl, waarin u aangeeft graag benadert te willen worden. Wij nemen dat contact met u op.

Lokatie
van der Valk Hotel Veenendaal, Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal.

Inleiding

In 2018 organiseerden NVT en NOV/BOT twee Minisymposia over de opzet en implementatie van de Trauma Unit in uw ziekenhuis. De afgelopen maanden is gebleken dat er vanuit het land nog veel vragen zijn, specifiek gericht op het Level ziekenhuis waar u werkt.

Door beide besturen is dan ook besloten een 3eminisymposium te organiseren om u als traumachirurg en orthopeed-traumatoloog beter te informeren over de stappen die u moet doorlopen om een multidisciplinaire trauma unit op te zetten. Daarnaast is het ook goed uw zorgmanagers en zorgadministratiemanagers voor dit Mini Symposium uit te nodigen !

Wij hopen u hiermee handvatten te geven om de problemen waar u tegenaan loopt op te lossen en duidelijk te maken wie in uw ziekenhuis de aangewezen personen zijn om dit proces binnen uw ziekenhuis samen met u te doorlopen!

 

Wij zullen dit doen in twee parallel sessies: voor de Level 1 en 2 ziekenhuizen en voor de Level 3 ziekenhuizen. Tijdens deze parallel sessies streven wij ernaar aandacht te kunnen besteden aan de specifieke problemen in uw ziekenhuis. Op deze wijze hopen we iedereen mee te nemen in een goede en snelle start met de opzet van uw Trauma Unit !

 

Vanzelfsprekend kunt u ons ook voorafgaande aan het dit 3esymposium vragen vanuit uw ziekenhuis sturen. De moderators van uw sessie kunnen deze vragen dan voorbereiden en meenemen in de parallel sessie.

Stuurt u ons uw vraag voor 1 juni aanstaande: secretariaat@trauma.nl.

 

Om het mini symposium zo goed mogelijk voor te bereiden op uw komst, vragen wij u wel vooraf in te schrijven en te betalen. Vergeet u niet bij uw inschrijving aan te geven welke parallel sessie u wilt bezoeken?

 

Voorlopig programma

Programma Mini Symposium.pdf

Registratie/Inschrijving

(wij attenderen u op de annuleringsvoorwaarden en adviseren u deze voorafgaande aan uw registratie te lezen)

Graag nodigen wij u uit voorafgaand aan het Mini Symposium in te schrijven.

Uw betaling, ter bevestiging van uw inschrijving, kan op twee manieren plaatsvinden:

1) Via Ideal (on line) (hiervoor heeft u uw bankpasje en e.dentifier nodig)

2) Via een banktransfer (hiervoor betaalt u extra administratie kosten)

Maakt u gebruik van de Ideal betaling, dan adviseren wij u uw registratie en betaling aansluitend af te handelen. Onderbreekt u uw registratie/betaling - en duurt dit te lang - dan bestaat er een kans dat het Ideal systeem de verbinding verbreekt. Wij sturen u dan alsnog een faktuur toe. Een tweede keer on line inschrijven is niet mogelijk.

Uw betaling, ter bevestging van uw deelname aan het Mini Symposium, dient voor 11 juni 2019 bij ons op de rekening te staan. Als uw betaling op de 11e juni niet door ons is ontvangen, beschouwen wij uw inschrijving als geannuleerd. U ontvangt van deze annulering per mail een bericht en de annuleringsvoorwaarden zijn alsnog van kracht.
Mocht u besluiten het Mini Symposium alsnog te bezoeken, dan bent u van harte welkom om zich op lokatie aan te melden en in te schrijven. Voor u geldt dan hét on site tarief en deze betaling kan met PIN op lokatie worden voldaan.

Maakt u gebruik van een Banktransfer (deadline 11 juni 2019)
Banktransfers kunnen alleen plaatsvinden, mits wij uw inschrijving voor 11 juni 2019 ontvangen. Hierna worden geen banktransfers meer geaccepteerd en dient uw betaling met Ideal voldaan te worden.

Tarieven Mini Symposium 2019
De kosten voor dit symposium bedragen 100,00 euro incl. een maaltijd, de sessies, een manual die u bij vertrek ontvangt en excl. BTW.

ON LINE INSCHRIJVING De on line inschrijving is gesloten wegens onvoldoende deelname. Mocht u binnen uw kliniek toch problemen of vragen hebben, stuurt u dan een mail naar: secretariaat@trauma.nl, waarin u aangeeft graag benadert te willen worden. Wij nemen dat contact met u op.
 

On site inschrijven
U kunt zich vanzelfsprekend ook op lokatie inschrijven. De registratiebalie is op 13 juni vanaf 18.00 uur geopend. Hier kunt u zich inschrijven en uw congresfee met PIN betalen.

Annuleringsvoorwaarden congres fee
Uw inschrijving is definitief als deze door het Congressecretariaat is ontvangen, gecontroleerd en voor 11 juni as betaald. Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering geldt een annuleringstermijn van 7 dagen. Indien u binnen deze termijn uw inschrijving annuleert wordt het gehele bedrag minus 40.00 annuleringskosten gerestitueerd. Na deze termijn van 7 dagen (7e juni ) wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Ook als u alsnog besluit het congres niet te bezoeken.

Accreditatie, is aangevraagd voor onderstaande groepen:

  • De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH): 2 punten
  • De Nederlandse Vereniging voor Orthopedie (NOV):  2 punten