Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Lid worden van de NVT

Om lid te worden van de Nederlandse Vereniging van Traumachirurgie (NVT)  kunt u gebruik maken van het on line aanvraagformulier, klik hier.

Om onze ledenadminstratie te beveiligen en vervuiling te voorkomen wordt uw aanvraag eerst door ons beoordeeld. Nadat uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u een bevestiging/faktuur van uw nieuwe NVT lidmaatschap tegemoet zien.

Uw lidmaatschap geldt voor 1 kalenderjaar en dient voor 31 december van het betreffende jaar schriftelijk door u te worden opgezegd. Ontvangen wij geen opzegging voor 31 december, dan wordt uw lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd. 

De lidmaatschapskosten per jaar bedragen:

Soort  per jaar  
Gewoon lid ((trauma) chirurg  225,00  
Assistent lid (NVvH/NVT & NOV)  100,00   
Overigen (niet specialisten)  100,00  
Onderzoeker (niet specialisten)  100,00  
Buitengewoon lid (orthopeed, en andere specialismen)  225,00   
Rustend lid   100,00  

 

Gedurende uw lidmaatschap ontvangt u alle nieuwsberichten van het bestuur per mail. Verder heeft u vrij toegang tot de website en NVT app. Indien u over een BIGnummer beschikt kunt u ook het besloten deel van de website bezoeken. Daarnaast ontvangt u 1 keer per jaar het Magazine de Traumachirurg. Het Nederlandse Tijdschrift voor Traumachirurgie komt per 1 januari 2017 te vervallen. Het bestuur komt hiervoor binnenkort met een alternatief.

 

Tijdens alle NVT evenementen kunt u als lid gebruik maken van een korting voor deelname aan het betreffende evement. We hebben het dan over het Assistenten Symposium, het Gevorderde Symposium (1x per 2 jaar), het Sportcongres (1x per 2 jaar) en de Traumadagen het evenement voor de Traumachirurg in Nederland. Ook voor de Hollandse Avond tijdens het jaarlijkste ECTES en de OTA kunt u als lid inschrijven. Daarnaast organiseert het bestuur 4 Algemene Leden Vergaderingen per jaar, waarvan er twee met name zijn om nieuwe ontwikkelingen/beleid uitvoeriger met u te kunnen bespreken en te overleggen.

Voor de laatste up date informatie adviseren wij u toch altijd gebruik te maken van de NVT website.

Wij hopen uw als nieuw lid te mogen begroeten!

Bestuur NVT