Letseloverzicht

Ongeval gehad en een letsel opgelopen?
Wilt u weten wat u kunt verwachten?

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u graag aanvullende informatie over uw specifieke letsel of behandeling, dan is ons advies contact op te nemen met uw eigen behandelaar. Deze kan de keuzes en overwegingen voor uw specifieke letsel met u bespreken.
Letseloverzicht
De pols is het gewricht dat wordt gevormd door de handwortelbeentjes in de hand en de twee botten van de onderarm; het spaakbeen en de ellepijp Wanneer iemand zijn of haar pols breekt, is dat meestal het spaakbeen, soms in combinatie met de ellepijp. Wanneer u meer informatie wenst over de behandeling van een gebroken pols, klik dan op de onderstaande link: