Letseloverzicht

Ongeval gehad en een letsel opgelopen?
Wilt u weten wat u kunt verwachten?

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u graag aanvullende informatie over uw specifieke letsel of behandeling, dan is ons advies contact op te nemen met uw eigen behandelaar. Deze kan de keuzes en overwegingen voor uw specifieke letsel met u bespreken.
Letseloverzicht
De hand en de vingers zijn een zeer complex geheel van botten, spieren, kapsels, pezen, zenuwen en bloedvaten. In de hand zitten de handwortelbeentjes en de middenhandsbeentjes. In de vingers zitten per vinger meerdere vingerkootjes. Breuken in de hand en vingers komen relatief veel voor. Wanneer u meer informatie wenst over de behandeling van breuken van de hand of vingers, dan klikt op de onderstaande link: