Letseloverzicht

Ongeval gehad en een letsel opgelopen?
Wilt u weten wat u kunt verwachten?

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u graag aanvullende informatie over uw specifieke letsel of behandeling, dan is ons advies contact op te nemen met uw eigen behandelaar. Deze kan de keuzes en overwegingen voor uw specifieke letsel met u bespreken.
Letseloverzicht
In tegenstelling tot de organen in de bortsholte die rondom door ribben worden beschermd, worden de organen van de buikholte minder goed beschermd. De organen onderin de buik worden deels beschermd door het bekken en de organen bovenin deels door de onderste ribben. Er is echter een gebied van de buik dat relatief kwetsbaar is wanneer er veel energie op de buik vrijkomt tijdens een ernstig ongeval. Wanneer u meer informatie wilt over de diagnostiek en de behandeling van letsels aan de organen die in de buikholte liggen, dan klikt u op de onderstaande link: