Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Landelijke protocollen/Commentaar

Landelijke protocollen app NVT

Een protocol is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgverleners en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgverleners en - gebruikers. De chirurgische beroepsgroep is en blijft actief in het ontwikkelen van nieuwe protocollen en het reviseren van bestaande protocollen.

De NVT heeft een Landelijke protocollen app ontwikkelt en is momenteel bezig met de revisie van bestaande protocollen. Gereviseerde concepten plaatsen wij eerst voor commentaar op de website. Uw reactie gaat terug naar de betreffende “expertise groep” traumachirurgen en zal waar nodig worden aangepast.

Graag nodigen wij u uit voor commentaar op de volgende protocollen: 


Graag ontvangen wij uw commentaar voor 15 mei 2021. Dit kunt u mailen aan: secretariaat@trauma.nl

Revisie protocol voor enkelfrakturen
Revisie enkelfracturen traumaprotocol Verhage Bransen Hoogendoorn.docx


Graag ontvangen wij uw commentaar voor 25 mei 2021. Dit kunt u mailen aan: secretariaat@trauma.nl

Revisie protocol voor traumatische letsels carpus

Concept protocol traumatische letsels carpus scaphoid voor commentaarfase.docx