nederlandse vereniging voor traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

 

T +31 (0)343 - 51 18 51

Gevorderden Symposium 2017

Gevorderden Symposium 2017 zal plaatsvinden op 22 en 23 juni.

Waar: Sportcentrum Papendal te Arnhem

Titel: Extremes in Trauma

Organisatie: Leden van de Acute Zorgregio Oost onder auspicien van de NVT

 

Namens de congrescommissie en het bestuur van de NVT moeten wij u helaas berichten dat besloten is dit Symposium geen doorgang te laten vinden. De reden hiervoor is dat er op dit moment onvoldoende deelnemers zijn ingeschreven. 

Bij de komende ALV zullen wij hier zeker op terug komen.