Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

FRAIL - HIP studie

 

FRAIL HIP Studie zoekt deelnemende centra

 

De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en de NOV gaan samen met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso) een multicenter studie opzetten naar de niet-operatieve behandeling van de kwetsbare, geïnstitutionaliseerde oudere patiënt met een heupfractuur. ZonMw heeft voor dit project - binnen de Slotronde Kwaliteit en Doelmatigheid - een subsidie toegekend.

Voor deze nieuwe studie zijn we op zoek naar gemotiveerde deelnemende centra. We richten nadrukkelijk op een multidisciplinair draagvlak voor deze studie en zullen daarom per centrum een traumachirurg, een orthopeed en een klinisch geriater benaderen. Het hebben van een geriatrische trauma-unit is geen vereiste.

 

Lees meer en meld u aan:

 

Contact:
In deelname geïnteresseerde centra zijn van harte uitgenodigd en kunnen zich melden bij Esther van Lieshout. e.vanlieshout@erasmusmc.nl. Voor overige vragen kunt u terecht bij Sverre Loggers. frail-hip@nwz.nl.

www.frail-hip.nl 

 

https://www.orthopeden.org/wetenschap/onderzoeksprojecten/frail-hip

 

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking,

Dr. Kees Jan Ponsen,
voorzitter - traumachirurg

 

1) de Uitnodigingsbrief

Uitnodigingsbrief centra FRAIL HIP.docx

2) Projectomschrijving

Project omschrijving FRAIL HIP_NL samenvatting.docx

3) Samenvatting

publiekssamenvatting FRAIL HIP ZonMw.docx