nederlandse vereniging voor traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

 

T +31 (0)343 - 51 18 51

Enquetes

 

Om haar standpunt te kunnen bepalen nodigt het NVT bestuur u graag uit het commentaarformulier in te vullen en te retourneren aan; secretariaat@trauma.nl

Commentaarfase Kwaliteitskader Intramurale spoedzorg

Voorstel: Voorstel Inhoud Kwaliteitskader intramurale spoedzorg.pdf

Commentaarformulier: Commentarenformulier concept Kwaliteitskader Intramurale spoedzorg.doc

 

Er lopen een aantal nieuwe studies. Wij nodigen u graag uit hier uw medewerking aan te verlenen:

Behandeling van bekkenring– en acetabulumfracturen:
Een landelijk beschouwing van de huidige praktijk
namens Diederik O. Verbeek en Michiel H. Verhofstad Traumachirurgie, Erasmus MC, Rotterdam: 26 april 2017
Deze enquête heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de (variatie in) behandeling voor patiënten met een bekkenring-of acetabulumfractuur in Nederland. De gegevens van deze enquête word
en anoniem en niet herleidbaar op kliniek of persoon verwerkt. 
Klik hier om naar de enquete te gaan

Behandeling van malunions van de distale radius

namens Dominique Disseldorp, Pascal Hanneman MUMC en Niels Schep MaasstadZH,
Maastricht: 15 juni 2017

Met deze enquête zouden wij graag meer inzicht willen krijgen in de indicatiestelling voor een correctie-osteotomie, de preoperatieve planning en operatieve behandeling van malunions van de distale radius.
Klik hier om naar de enquete te gaan

 

Behandeling Rupturen van de distale bicepspees

namens Ruben Meijer, Teun Salzer, Sven Meylaerts MC Haaglanden

Den Haarg: 7 november 2017

“Rupturen van de distale bicepspees komen geschat 150-200 keer per jaar voor in Nederland. In de meerderheid wordt operatief ingrijpen noodzakelijk geacht bij dit letsel. Toch is de manier van refixatie en nabehandeling zeer divers. Als mogelijke opstap naar klinisch onderzoek zijn wij geïnteresseerd in uw behandeling en ervaring.

Klik hier om naar de enquete te gaan