Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Enquetes

Niet Accidenteel Trauma op de Traumakamer
Vanuit het Amsterdam UMC doen wij onderzoek naar de relatie tussen kindermishandeling en kinderen die op de traumakamer worden binnen gebracht met een polytrauma (ISS > 15).
Er is wereldwijd weinig literatuur die dit beschrijft. Met ons landelijke retrospectieve onderzoek willen we dit graag in kaart brengen.
Om een idee te krijgen van het voorkomen van kindermishandeling onder kinderen met polytrauma, willen wij u vragen naar uw ervaringen in uw ziekenhuis.
Het zou ons zeer helpen om een beeld te krijgen van de situatie in Nederland en we willen u vriendelijk vragen deze enquête in te vullen.

 

Het invullen kost u slechts 2 minuten en al uw antwoorden zijn volledig anoniem en zullen onherleidbaar worden verwerkt.
 

Klik op onderstaande link om de enquête te starten:

Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met: m.h.loos@amsterdamumc.nl

Alvast heel erg bedankt voor uw deelname,

Met vriendelijke groet,

Anna Oorthuys & Marie-Louise Loos

Hoofdonderzoekers NATte-T studie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de afdelingen traumachirurgie en kinderchirurgie van het Amsterdam UMC,
prof. dr. Frank Bloemers (traumachirurg), dr. Roel Bakx (kinderchirurg) en prof. dr. Rick van Rijn (kinderradioloog).