nederlandse vereniging voor traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

 

T +31 (0)343 - 51 18 51

Enquetes

Commentaarformulier conceptrichtlijn NVvH - Fracturen bij kinderen.docx

Om haar standpunt te kunnen bepalen nodigt het NVT bestuur u graag uit het commentaarformulier in te vullen en te retourneren aan; secretariaat@trauma.nl

 

Commentaarfase concept richtlijn Kinderen (deadline 28 mei)

Voorstel: ad. 4.6. Conceptrichtlijn Fracturen bij kinderen.pdf

Commentaarformulier: Commentaarformulier conceptrichtlijn NVvH - Fracturen bij kinderen.docx

Commentaarfase concept richtlijn Handfracturen (deadline 31 mei 2018)

Begeleidende brief: Brief commentaarfase bij de Conceptrichtlijn Handfracturen.pdf:  

Voorstel: Conceptrichtlijn Handfracturen.pdf

Commentaarformulier: Commentaarformulier richtlijn NVvH -Handfracturen.docx 

Commentaarfase concept richtlijn Osteosyntheses (deadline 11 juni 2018)

Voorstel: Conceptrichtlijn Osteosynthesemateriaal-geassocieerde infecties (2).pdf

Commentaarformulier: Commentaarformulier conceptrichtlijn NVvH -Osteosynthesemateriaal-geasso....docx