Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Een gebroken heup

Ieder jaar breken in Nederland zo’n 17.000 mensen hun heup, vooral bij ouderen. Het aantal neemt ook toe, ten gevolge van de dubbele vergrijzing: door de bevolkings-opbouw in Nederland zijn er steeds meer ouderen, met een steeds hogere levensverwachting.

Zij worden met recht kwetsbare ouderen genoemd, gezien de combinatie van hoge leeftijd, vaak een of meerdere chronische ziekten, vrijwel altijd gepaard gaand met  medicijngebruik, een wankele thuissituatie, of reeds wonend in een verzorgings- of verpleeghuis.

Een gebroken heup kan op iedere leeftijd onstaan door een trauma, maar komt het meest voor bij ouderen  boven de 65 jaar. Er bestaan verschillende typen van, afhankelijk vd plaats van de breuk: net onder de heupkop (dijbeenhals breuk) , of iets lager, in de verdikking van het dijbeen. Minder vaak ligt de breuk nog onder de verdikking van het dijbeen.