Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Differentiatie Traumachirurgie

Eisen differentiatie Traumachirurgie 2014

In deze documenten vindt u de vereiste keyprocedures die behaald moeten worden aan het einde van jaar 6, de onderwijseisen en overige verplichtingen behorende bij de differentiatie Traumachirurgie.

Eisen differentiatie Traumachirurgie 30-03-2018.pdf

Addendum Toevertrouwde Handelingen en Eindtermen Differentiaties_30-03-2....pdf