nederlandse vereniging voor traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

 

T +31 (0)343 - 51 18 51

Differentiatie Traumachirurgie

Eisen differentiatie Traumachirurgie 2014

In dit document vind u de vereiste keyprocedures die behaald moeten worden aan het einde van jaar 6, de onderwijseisen en overige verplichtingen behorende bij de differentiatie Traumachirurgie.

Traumadifferentiatie_19-02-2016.pdf