nederlandse vereniging voor traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

 

T +31 (0)343 - 51 18 51

Commentaarronde conceptrichtlijn Antibioticaprofylaxe bij tandheelkundige ingrepen bij patienten met een gewrichtsprothese

Printvriendelijke versiePDF-versie
Publicatiedatum: 
06-08-2015

Hierbij stellen wij u in kennis van de commentaarronde conceptrichtlijn Antibioticaprofylaxe bij tandheelkundige ingrepen bij patienten met een gewrichtsprothese. Gaarne vernemen wij voor 15 september aanstaande, middels bijlage 2, uw eventuele opmerkingen. Uw commentaar kunt u sturen t.a.v. het bestuur email adres: secretariaat@trauma.nl

 

Bijlage 1. Conceptrichtlijn ab-profylaxe.pdf